BAŞKANIN MESAJI

Dünya’da olsun Türkiye’de olsun ciddi bir yatırım ve gelişim sürecinin beraberinde oluşan firmalar, birçok mutluluğu ve hüznü deneyimleyerek bu günlerine gelmişlerdir. Bu bağlamda firmaların gelişimini bir insanın yaşamına benzetmek mümkündür. Nasıl ki insanın doğumundan ölümüne dek tüm süreç boyunca belirli hareketler ve sürekli değişen yaşam koşulları etkiliyse, bir firmanın da içinde bulunduğu toplum yapısındaki değişim ve gelişmelere bağlı olarak, yaşam süreci boyunca benzer virajlardan geçmesi zorunluluğu vardır. Türkiye için olağan sayılabilecek çeşitlilik ve farklılıkta ortaya çıkan değişimler, firmaları ve bu firmaların dayandığı kültürel yapıyı etkilemektedir. Bu sayede köklerini Anadolu’nun eşsiz ve zengin kültürel kaynaklarıyla besleyen firmaların ticari yaşamdaki yeri, direkt olarak bu kültürle bağıntılıdır.
Anadolu’da Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sürecinde gerçekleşen büyük insan kayıpları ve ayrıca bu dönemde sadece tarımla uğraşarak muvaffak olan Türk insanın ticaretteki gelişimini bir efsane gibi kabul etmek gerekir. Bu efsanenin içerisinde küçük ama önemli noktalarından biri olarak İmamoğlu İnşaat, özüne, kültürüne ve yaşadığı toplumun değerlerine uygun bir şekilde yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Yıllar önce küçük bir ahşap atölyesinde başlayan yolculuğumuzu, bugün çağdaş Türkiye’nin modern yüzünü yansıtan hatırı sayılır büyüklük ve nitelikte modern projelerle sürdürmek, bize sonsuz bir mutluluk ve kıvanç yaşatmakta.
Hasan İmamoğlu
İmamoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı