İMAMOĞLU İNŞAAT A.Ş.  YÖNETİMİ GİZLİLİK POLİTİKASI

 

İmamoğlu İnşaat A.Ş.Yönetimi’nde bulunan tüm daire sakinlerimize ve müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

Söz konusu kişisel veriler, müşterilerimiz tarafından internet sitemize girildiğinde, genel kişisel olmayan bilgiler (kullanılan internet tarayıcısı, ziyaret sayısı, sitede harcanan ortalama süre, görüntülenen sayfalar vb.) olarak kaydedilmektedir. Ayrıca İmamoğlu İnşaat A.Ş.Yönetimi giriş çıkışlarda, genel güvenliğin sağlanması maksadıyla ortak alanlarda ve otoparklarda görüntülü kayıt işleme faaliyeti gerçekleştirilmekte, toplu yapıya giriş çıkış saatleriniz KVKK’a uygun bir şekilde kaydedilmektedir.

Sisteme girilen tüm bilgilere sadece kişisel veri sahibi tarafından ulaşabilmekte ve bu bilgiler sadece kişisel veri sahipleri tarafından değiştirebilmektedir. Bir 3. kişi tarafından bu bilgilere erişilebilmesi mümkün değildir.

Kişisel veri sahiplerinin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın kişisel verilerin üçüncü şahıslarla paylaşılması, faaliyet dışı bir nedenle ticari amaçlara konu olacak şekilde kullanılması veyahut da satılması mümkün değildir. Kişisel veri sahiplerinin bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince İmamoğlu İnşaat A.Ş. Yönetimi’nin resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda sadece resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

Bu gizlilik bildiriminde zaman zaman güncellemeler yapılmaktadır. Güncelleme yapıldıktan sonra güncelleme tarihi değiştirilmektedir. Müşterilerimizin bu hizmeti sürekli şekilde kullanmaları, bu gizlilik politikasını ve yapılabilecek güncelleştirmeleri kabul ettikleri anlamına gelir.